Vyhledávání
 
Košík
0,- 0 produkt(ů)
Home » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Základní údaje o provozovateli internetového obchodu

VISTECH s.r.o.
Újezdská 296, 252 43 Průhonice

IČO: 07781806 , DIČ: CZ07781806
Fio banka, a.s., Praha ,

číslo účtu Kč: 2101559451 / 2010
číslo účtu EUR: 2601559458 / 2010

Provozovatel internetového obchodu je plátcem DPH.

Kontaktní údaje:
tel.:+420 603 570 077
e-mail: obchod@vistech.cz

 

Vymezení pojmů

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy podle občanského zákoníku, pokud je kupující osoba která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami a podle Obchodního zákoníku, pokud je kupující podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Dodavatel / prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami nebo podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Objednávka a zrušení objednávky

Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek.
Kupní smlouva, jejímž prostřednictvím je realizován prodej zboží, je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím (momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s objednávkou kupujícího). Od tohoto okamžiku vznikají mezi smluvními stranami vzájemná práva a povinnosti. K potvrzení objednávky dochází elektronicky do několika minut po odeslání objednávkového formuláře.

Hledání v ceníku e-shopu může provádět každý bez nutnosti registrace.

Všechny informace o produktech jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů, ovšem nelze zcela vyloučit jejich nepřesnost a pro takový případ prodávající dostojí svým informačním povinnostem vyplývajících ze zákona dodatečnou nápravou, jakmile se o nich dozví.

Zasláním objednávky souhlasíte s uvedenými obchodními podmínkami, na které jste upozorněni před vlastním uskutečněním objednávky.

Zrušení objednávky můžete provést prostřednictvím e-mailové zprávy na adresách vybiral@vistech.cz nebo timebox@vistech.cz nebo telefonicky na tel.: +420 222 314 590.

Prodávající má právo zrušit objednávku z důvodu výrazné změny ceny zboží, nebo v případě nedostupnosti zboží, nebo ukončení jeho výroby. Každopádně prodávající o této skutečnosti informuje kupujícího telefonicky nebo emailem, nabídne mu vhodnou alternativu a domluví se na dalším postupu. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží nebo zaplatit cenu. V případě, že bylo zboží již zaplaceno bankovním převodem, bude případný rozdíl nebo celá částka kupujícímu bez zbytečného odkladu vrácena, nejpozději však do 14 pracovních dní na bankovní účet písemně potvrzený kupujícím.

Dodací podmínky

V případě bezhotovostní úhrady zboží expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet.

V zásilce obdržíte doklad o koupi zboží, záruční list a český návod, pokud to charakter zboží vyžaduje. Nedílnou součástí zásilky je přepravní list našeho smluvního přepravního partnera.

Úplný daňový doklad nebo fakturu vám k zásilce vystavíme, uvedete-li řádné údaje potřebné pro vystavení tohoto dokladu.

U zboží, které v době zpracování objednávky nemáme na skladě, zjistíme dostupnost a termín dodání u našich obchodních partnerů. Plnění objednávky vám v co nejkratším termínu sdělíme na vámi zadanou kontaktní elektronickou adresu.

Zboží dodáváme do tří pracovních dnů od obdržení objednávky, v případě jakéhokoliv zpoždění budete informování telefonicky či emailem.

Platební podmínky

Ceny zboží jsou konečné a jsou uvedeny v Kč včetně příslušných sazeb DPH.

Uváděné ceny jsou platné v okamžiku potvrzení objednávky. Přesto si prodávající vyhrazuje právo dodatečné změny cen, zejména z důvodu tiskových chyb, výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží, popřípadě výrazné změny kurzů měn, inflace a podobně.
K ceně za zboží se připočítává manipulační poplatek za poštovné a balné. Pokud si zboží vyzvednete osobně nebo splníte podmínky pro zaslání objednávky zdarma, manipulační poplatek Vám neúčtujeme.

U zboží, které je označeno v „akci“ platí uvedená cena do vyprodání zásob.

Expediční poplatky účtujeme zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy.

Způsob přepravy:

  • PPL - 120,- Kč

Úhradu za námi potvrzenou objednávku můžete provést jednou z následujících možností:

  • Dobírkou (0 Kč)
  • Hotovostní platbou v případě osobního převzetí v našich prodejnách (0 Kč)
  • Bezhotovostní platbou bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury (0 Kč)

V případě bezhotovostní úhrady zboží expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet.

Expediční náklady

Expediční poplatky účtujeme zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy. Vámi zvolený způsob přepravy musí odpovídat instrukcím při výběru dopravy. V případě, že bude výběr dopravy chybný budete telefonicky kontaktováni.

Ceny za přepravu jsou kalkulovány pouze v rámci ČR.

POZOR! Náklady na přepravu v případě odstoupení od kupní smlouvy nehradíme.

Převzetí zboží

  • prostřednictvím přepravní společnosti
  • osobně v kanceláři provozovatele internetového obchodu (Benešovská 4, 101 00 Praha 10)
  • v sídle provozovatele internetového obchodu (Újezdská 296, 252 43 Průhonice)

Záruční doba, reklamace

Na zboží poskytujeme zákonnou záruční dobu nebo prodlouženou v rámci podmínek stanovených konkrétním výrobcem nebo obchodním partnerem.

Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního přepravního partnera doporučujeme provést kontrolu vnějšího stavu zásilky. V případě poškození vnějšího obalu zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte našeho odborníka. Reklamace vnějšího poškození zásilky, která bude naší firmě oznámena po vašem převzetí od našeho přepravce, bude posuzována na základě přepravního listu podepsaného kupujícím.

Při uplatnění reklamace vám doporučujeme dodat spolu s reklamovaným zbožím i reklamační protokol a nabývací doklady vztahující se k reklamovanému zboží jako je doklad o koupi (účtenka nebo faktura/daňový doklad) a záruční list (pokud byl ke zboží dodán). Při uplatnění reklamace zasláním přijmeme takovou zásilku pouze ve formě cenného balíku, nikoliv dobírkou. Reklamované zboží musí být zasláno v balení, odpovídajícím charakteru zboží. V případě poškození zboží zaslaného k reklamaci z důvodu nevhodného balení, nebude reklamace uznána.

Reklamaci řešíme ihned po obdržení reklamovaného zboží a řešení vámi uplatněné reklamace bude vycházet z vámi zvoleného zákonného požadavku podle charakteru závady a to opravou, výměnou, atd.

Reklamaci řešíme ihned po obdržení reklamovaného zboží a řešení vámi uplatněné reklamace bude vycházet z vámi zvoleného zákonného požadavku podle charakteru závady a to opravou, výměnou, přiměřenou slevou nebo odstoupením od kupní smlouvy. V případě sporné reklamace rozhodneme do tří pracovních dnů a pokud není dohodnuto písemnou formou jinak, vyřídíme reklamaci do 30 dnů od uplatnění vaší reklamace. Pokud nezvolíte při uplatnění reklamace svůj zákonný požadavek na její vyřízení, a to zejména sdělením svého požadavku do reklamačního protokolu, případně nebude-li mít váš požadavek oporu v zákoně, zvolí prodávající zákonné řešení reklamace podle svého uvážení. V takovém případě budete o způsobu řešení informováni.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký je způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zboží způsobené:

  • Neodborným používáním v rozporu s návodem k použití
  • Mechanickým poškozením a opotřebením
  • Živelními pohromami (vodou, ohněm, bleskem …)

Vrácení zboží

Odstoupit od kupní smlouvy (bez uvedení důvodu a bez sankce) lze do 14 dnů od převzetí předmětu objednávky v rámci kupní smlouvy uzavřené na dálku (pomocí internetu). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, nestačí pouze zaslat zboží bez formálního odstoupení od smlouvy. Upozorňujeme, že takto nelze řešit případnou reklamaci vadného zboží – viz kapitola o reklamaci a odpovědnosti za vady.

Zboží můžete vrátit osobně v sídle provozovatele internetového obchodu nebo zasláním zboží formou cenného balíku, nikoliv dobírkou.

Vrácení kupní ceny za zboží provádíme bankovním převodem na vámi uvedený účet, případně po domluvě lze provést vrácení peněz jiným vhodným způsobem. Peníze vrátíme do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

Náklady na přepravu v případě odstoupení od kupní smlouvy nevracíme.

Zboží lze vrátit v případě, pokud není dodáno a upraveno podle přání zákazníka, nejeví známky poškození a jsou-li dodány veškeré nabývací doklady vztahující se k vrácenému zboží jako je doklad o koupi (účtenka nebo faktura/daňový doklad), záruční list (pokud byl ke zboží dodán), český návod (pokud to charakter zboží vyžaduje), příslušenství (pokud je součástí zboží) včetně originálního obalu.

V případě poškozeného nebo nekompletního vráceného zboží bude kupní cena snížena o náklady spojené s opravou poškozeného zboží nebo o doplnění příslušenství.
Ochrana osobních údajů

Použití a zpracování vámi poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutá data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení vaší objednávky a nebudou poskytována jinému subjektu než zpracovateli.

 

Tyto VOP jsou platné a účinné od 02.01.2013

© 2013-2024, Ing. Petr Vybíral - www.TimeBox.cz

Realizace a SEO: CCN PLUS s.r.o.