Vyhledávání
 
Košík
0,- 0 produkt(ů)
Home » Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů)
 

Ochrana údajů

 
Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Totožnost a kontaktní údaje správce

 
Správcem Vašich osobních údajů je VISTECH s.r.o., Újezdská 296, 252 43 Průhonice, Spisová značka C 307455/MSPH Městský soud v Praze, IČO 07781806  (dále jen "správce").
 
Kontaktní údaje správce jsou následující: VISTECH s.r.o., Újezdská 296, 252 43 Průhonice, Obchodní a technické dotazy na, tel.: +420 603 570 077, e-mail: obchod@vistech.cz www.vistech.cz
 

Bezpečnost

 
Přijímáme technická, organizační a bezpečnostní opatření, abychom ochránili námi vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.
 

Právo na informace

 
Na požádání vám ve lhůtě 14 dnů oznámíme, zda a jaké osobní údaje o vás aktuálně zaznamenáváme (viz Kodex ochrany údajů). Pokud zjistíte, že zaznamenáváme nesprávné informace, na požádání je opravíme.
 
Otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na  obchod@vistech.cz, kam zasílejte i  podněty nebo stížnosti.
 
Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
 
budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 
plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 
umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR
 

Kodex ochrany údajů

 
Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenáváme standardním způsobem tyto údaje:
 
IP adresu, která vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb
webovou stránku, ze které nás navštívíte
webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku vaší návštěvy
Vložením osobních údajů na některou z našich stránek vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním obchodních informací.  Tyto osobní údaje využíváme pro účely technické správy stránek, administrativu, ankety a marketingové účely - a to jen takovým způsobem, jaký je k tomu potřebný.

 

Použití a postoupení osobních údajů

 
Vaše osobní údaje používáme pouze pro účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativua pro informativní účely.
 
Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Mimo tyto výjimečné situace jsme vázáni diskrétností.

 

Možnost odhlášení

 
Vaše údaje používáme výhradně k tomu, abychom Vás mohli informovat o našich kurzech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Vše je samozřejmě dobrovolné. Pokud byste s vedením údajů nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho smazat. V případě odhlášení pošlete prosím svůj požadavek na e-mail:  obchod@vistech.cz
 

Cookies

 
Používáme tzv. cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a abychom podle toho mohli stránky optimalizovat. Cookies jsou neškodné malé „soubory", které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat např. ke zjištění, zda jste už ze svého počítače naše stránky navštívili. Pokud je to vaše přání, požívání cookies si můžete sami deaktivovat v nastavení vašeho internetového prohlížeče nebo v patičce našich stránek.

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

 
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
● poskytování služeb, plnění smlouvy
vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, telefon, adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, dodání překladů, atd.).
● vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
● marketing
 
● Oveřeno zákazníky - Heureka.cz, Zbozi.cz, 
 
Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u násnakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 

Předávání dat mimo Evropskou unii

 
Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.
 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

 
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás  prostřednictvím e-mailu:  obchod@vistech.cz. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 

Právo na omezení zpracování

 
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 

Právo na přenositelnost

 
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

 

Právo na výmaz (být zapomenut)

 
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme  veškeré vaše osobní údaje z našeho systému  i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 7 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.
 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

 
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení

© 2013-2024, Ing. Petr Vybíral - www.TimeBox.cz

Realizace a SEO: CCN PLUS s.r.o.